Invandrare mer företagssamma

När vi i det första inlägget visat källa till den dåvarande s-regeringens proposition och utredning om integration från 1997 som redan då varnade om arbetslösa invandrare och folkgrupper som hade svårt att få jobb. Då förundras vi över denna kommentar från dagens

Regering

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.

Trots att vi i Sverige inte ska ställa grupper mot varandra där allas är lika värda går alltså regeringen ut med ett sådant här uttalande som vi bara kan tolka som en sak. Invandrare är mer företagsamma än inrikesfödda för regeringen ska dumpa lönerna med invandrarna med praktik och låtsasjobb åt invandrarna och gratis arbetskraft åt arbetsgivaren för att locka anställa invandraren. Nedan kommer ex med låtsasjobbet

instegsjobb

Mohamed Ragubi säger att han haft tur och trivs mycket bra på jobbet där han snickrar emballage och lådor för transporter. Efter att ha tagit den inledande kontakten själv fick han och företaget sedan hjälp av arbetsförmedlingen. Inom ramen för instegsjobb subventionerade de 75 procent av hans lön de första sex månaderna. Från och med juni står de för drygt 30 procent.

om företagsamheten är högre bland bland invandrare än inrikes födda. Då är det ju märkligt invandrarna ska särbehandlas med låtsasjobbet instegsjobb och arbetsgivaren ska lockas anställa invandrare med

halverad arbetsgivaravgift

– Vi vill pröva ett system med nystartsjobb, som innebär att man får 50 procent sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända de första två åren, och kombinera det med nystartszoner, säger Michael Arthursson.

Vad Regeringen menar med invandrarna är mer företagssamma är för de får låtsasjobb som är subventionerat för att dumpa lönerna och och arbetsgivaren lockas med gratis arbetskraft? Och för att Regeringen ska kunna hålla nere invandrarnas

låga löner

Hur mycket den minskar varierar beroende på om jobbet är en del av planen, eller inte. Om jobbet är utanför etableringsplanen får personen tjäna 8 000 kronor i månaden innan ersättningen sänks, därefter sänks den med hälften av det belopp som överstiger 8 000 kronor.

föreslår man invandraren vid jobb

I dag betalas ersättningen ut i högst två år. I budgeten kommer regeringen att föreslå att den som arbetar under pågående etableringsplan ska få behålla hela sin statliga ersättning. Men de exakta villkoren och när de nya reglerna ska börja gälla är inte färdigförhandlade inom regeringen ännu.

ska få behålla etableringsstödet 100% under 2 år så att den låga lönen kan bibehållas?

Är det detta Regeringen menar med invandrare är mer företagsamma än inrikes födda? Inte undra på när Regeringen samt riksdagen medvete ställer grupper mot varandra där invandrargruppen särbehandlas positivt, allt för den sjuka agendan och ideologin med den extrema påtvingade massinvandringen endast handlar om att dumpa lönerna med subventionerade låtsasjobb och gratis arbetskraft för arbetsgivaren.

Hur är vi i behov av fler nya invandrare om allt är subventionerat för en ny invandrares 2 första år?

Annonser